Determineerdag 16 juni 2006

De sieralgenclub op bezoek bij het RIZA in Lelystad

De sieralgenclub kent twee vaste momenten per jaar waarop de leden bij elkaar komen. 's Winters is er een bijeenkomst in een verwarmd zaaltje, waar leden een presentatie kunnen geven over een onderwerp waarmee ze het afgelopen jaar bezig zijn geweest en 's zomers is er een excursie naar een locatie in Nederland, waarvan verwacht wordt dat deze een rijke buit aan sieralgen zal opleveren. De dag na een excursie is er nog een mogelijkheid om de verzamelde monsters tijdens een zogenaamde determineerdag te bekijken.

 

Beamer

Voorheen gebeurde dit in een ruimte waar een aantal microscopen waren opgesteld, zodat iedereen zijn meegebrachte monsters zelfstandig kon bekijken. Uiteraard kon er ook bij elkaar worden gespiekt en verhalen uitgewisseld worden over interessante vondsten en taxonomische kwesties. Vorig jaar echter werd voor een andere opstelling gekozen en waren we te gast bij het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) in Lelystad. Op deze locatie werd toen gebruik gemaakt van één onderzoeksmicroscoop waarvan de beelden via een digitale camera en een digitale projector ("beamer") op een scherm geprojecteerd werden.

Determineerdag RIZA