Pleurotaenium nodulosum. Let op de forse celafmetingen en de relatief kleine apicale granula.

Celafmetingen (L x B): 500 x 60 µm

 

 

Sieralg van de maand
september 2016

Pleurotaenium nodulosum

Pleurotaenium nodulosum is een forse Pleurotaenium-soort die veel lijkt op Pl. coronatum*.  Het belangrijkste verschil zit in de apicale granula: opmerkelijk fors bij Pl. coronatum, tamelijk onopvallend tot ontbrekend bij Pl. nodulosum. Bovendien lopen, i.t.t. Pl. coronatum, de semicellen bij Pl. nodulosum aan het eind meestal iets toe. De laterale zijden zijn opvallend gegolfd, zeker in het basale deel van van de semicellen. In Nederland komt de soort verspreid voor in zwak zure, mesotrofe habitats, met name in ondiepe trilveenpoeltjes.

* In de flora van West & West (1904) wordt Pl. nodulosum slechts als een variëteit van Pl. coronatum beschouwd.

 

Pleurotaenium nodulosum, mouse overMouse-over foto's © André Vanhoof

Cel van Pl. nodulosum waarop de gegolfde laterale zijden te zien zijn, iets toelopend bij de toppen. De mouse-over laat de apicale granula beter zien.

 

Dode semicel van Pl. nodulosum waarop (in mouse-over) de wandpunktering is te zien.