Cosmarium pseudoconnatum in front-aanzicht. Let op de zeer ondiepe sinus.
Cel-afmetingen (L x B): 46 x 36 µm

C. pseudoconnatum in top-aanzicht. Let op de furcoide chloroplast die een viertal pyrenoiden bevat.

 

 

Sieralg vanr de maand
september 2018

Cosmarium pseudoconnatum

Cosmarium pseudoconnatum verschilt van C. connatum(sieralg van vorige maand) door kleinere cel-afmetingen, een nóg ondiepere sinus en de aanwezigheid van een viertal pyrenoiden in elke chloroplast (tegenover twee bij C. connatum). De soort in kwestie lijkt wel wat op bepaalde vertegenwoordigers van het geslacht Actinotaenium. C. pseudoconnatum is echter gekenmerkt door een furcoide chloroplast (met gevorkte zijlobben) terwijl Actinotaenium-soorten getypeerd worden door stelloide of asteroide chloroplasten. In Nederland is C. pseudoconnatum een zeldzame soort van oligotrofe vennen.

Dode, uiteenvallende cel waaraan duidelijk de porevelden in de celwand zijn te zien.