Closterium acerosum Foto © Alfred van Geest

Closterium acerosum. Merk op dat de cel slechts licht gebogen is (vrijwel recht in het middengedeelte) met conische, iets teruggebogen toppen.

Celafmetingen (L x B): 365 x 30 µm

 

 

Sieralg van de maand
maart 2012

Closterium acerosum

Closterium acerosum wordt gekenmerkt door vrij grote, zwak gekromde tot bijna rechte cellen met enigszins konische, vaak wat teruggebogen toppen. De celwand oogt glad of zeer fijn gestreept, kleurloos of zwak bruinig. Zygosporen zijn bolvormig en gladwandig. In zijn ecologie wijkt Cl. acerosum af van de meeste andere sieralgsoorten door een zekere voorkeur voor organisch vervuilde (saprobe) milieus. De soort verdraagt ook relatief hoge gehalten aan minerale zouten. In ons land komt Cl. acerosum vrij algemeen voor in het benthos van alkalische, organisch belaste wateren. Zygosporen zijn slechts een enkele keer aangetroffen.

 

detail of cell wallFoto © Alfred van Geest

Detail van de celwand waarop een fijne streping is te zien.

cell amongst detritus Foto © Henk Schulp

Een cel van Closterium acerosum temidden van detritus, bacteriën en andere microben als indicatie van een organisch belast milieu.
globular, smooth walled zygosporeFoto © Henk Schulp

Conjugerende cellen van Closterium acerosum met een grotendeels voltooide bolvormige, gladwandige zygospore.