Cosmarium regnellii. De semicellen zijn min of meer zeshoekig, met breed afgeronde hoeken en ingebochte zijden als verbinding van de laterale hoeken met de basale hoeken en de tophoeken.

Celafmetingen (L x B): 17 x 15 µm

Een andere cel van C. regnellii waarbij de zeshoekige vorm van de semicellen wat uitgesprokener is.

 

 

Sieralg van de maand
augustus 2020

Cosmarium regnellii

C. regnellii is een kleine, gladwandige Cosmarium-soort. Onder de vele variëteiten die ervan werden beschreven zijn er diverse die verward kunnen worden met andere, erop gelijkende soorten. De nominate ('typische') variëteit wordt gekenmerkt door cellen die iets langer zijn dan breed. De semicellen zijn enigszins zeshoekig in omtrek, met afgeronde hoeken en (zwak) ingebochte zijlijnen. In Nederland komt C. regnellii algemeen voor in uiteenlopende habitats, waaronder alkalische, eutrofe poelen en plassen.

SEM-foto van C. regnellii. Merk op dat de celwand gescrobiculeerd is (niet strakglad, maar met hamerslagprofiel).


Foto Hanny Kooijman née Van Blokland © IBED

SEM-foto van C. regnellii waarop temidden van de dicht opeenstaande scrobiculae verspreide celwandporen zijn te zien.