Gonatozygon aculeatum. Celwand bezet met fijne stekeltjes. Let op de min of meer knotsvormige celuiteinden.

Celafmetingen (L x B): ca 110 x 10 µm

 

 

Sieralg van de maand
februari 2021

Gonatozygon aculeatum

Gonatozygon aculeatum lijkt op G. monotaenium. Het meest in het oog lopende verschil zit in de celwandornamentatie: bekorreld bij G. monotaenium, bestekeld bij G. aculeatum. Volgens Růžička’s 1977 flora zou het belangrijkste verschil echter zitten in de vorm van de celtop. Waar het uiteinde van de cel bij G. monotaenium spatelvormig is (grootste breedte aan de uiterste top), is dat bij G. aculeatum min of meer knotsvormig (grootste breedte net even
vóór de top). In de praktijk blijkt dat verschil echter niet altijd even duidelijk. In Nederland wordt Gonatozygon aculeatum incidenteel aangetroffen in uiteenlopende zwak zure, mesotrofe poelen.

Twee andere cellen van Gonatozygon aculeatum. Merk op dat de stekeltjes onregelmatig verdeeld en ongelijk van lengte zijn.

SEM-foto van Gonatozygon aculeatum.