Euastrum pinnatum. Let op de diepe laterale inbochtingen en de relatief brede, sterk gedilateerde apices.

Cel-afmetingen (L x B): 130 x 75 µm

 

 

Sieralg van de maand
oktober 2018

Euastrum pinnatum

Euastrum pinnatum lijkt op Euastrum humerosum ,en dan vooral op diens variëteit affine. Van dat laatste taxon verschilt Eu. pinnatum door een wat grotere cellengte/breedte verhouding, diepere laterale inbochtingen en een bredere (in verhouding tot de semicelbasis) apex. Eu. pinnatum is een oligotrofe, acidofiele soort. Vanuit Nederland zijn slechts enkele vondsten bekend, daterend van de eerste helft van de vorige eeuw.

Een cel van Euastrum pinnatum waarbij niet alleen de basale (of onderste laterale) lobben, maar ook de bovenste laterale lobben zijn ingebocht.