Cosmarium regnesi. Let op de wijd geopende, U-vormige sinus, de mediane inbochting van de apex en de forse (intra)marginale granula.

Celafmetingen (L x B): 13 x 13 µm

Een cel van C. regnesi waarbij de celwandgranula extra opvallen door impregnatie van ijzerverbindingen.

 

 

Sieralg van de maand
april 2019

Cosmarium regnesi

Cosmarium regnesi is een kleine soort, gemakkelijk te herkennen aan de wijd geopende, U-vormige sinus. De semicellen zijn min of meer rechthoekig, met een wijde, mediane inbochting aan de apex en een aantal knobbelachtige marginale en intramarginale granula die alle tezamen de omtrek van de semicel een enigszins gegolfde aanblik geven. In Nederland is C. regnesi een weinig algemene soort in zowel circumneutrale, mesotrofe petgaten als zuurdere, oligotrofe vennen en veenpoelen.

SEM-foto van C. regnesi in frontaanzicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

SEM-foto van C. regnesi in scheef zijaanzicht.