Cel van Cosmarium subprotumidum in front-aanzicht. Let op de gekartelde laterale zijden en de meer afgevlakte apex.

Celafmetingen (L x B): 30 x 28 µm

 

 

Sieralg van de maand
januari 2011

Cosmarium subprotumidum

C. subprotumidum behoort tot de groep van de korrel-kartel-Cosmaria. Vergeleken met de sterk gekartelde laterale zijden is de apex bij deze soort meer afgevlakt en iets voorgetrokken. Het bekorrelingspatroon is in de vorm van een drietal longitudinale rijen in het centrum van de semicel en een aantal radiaire series aansluitend op elk van de randkartelingen. In tegenstelling tot de meeste sieralgsoorten kan C. subprotumidum ook in (zwak) alkalische wateren worden aangetroffen. In ons land komt hij algemeen voor in meso-eutrofe wateren als petgaten, laagveenpoeltjes, sloten en vijvers.

een andere cel

Een andere cel, zowel in front- als top-aanzicht. Let op de bekorreling van de celwand en de middenopzwelling van de semicel (top-aanzicht in mouse-over).

Een wat kleinere cel (23 x 23 µm) uit Nederland. Let op de voorgetrokken apex.

Dode, lege cel van C. subprotumidum waaraan goed het bekorrelingspatroon is te zien. Let op de drie longitudinale rijen in het semicelcentrum, waarbij de buitenste zodanig gekromd zijn dat een nagenoeg gesloten cirkel ontstaat.

 

 

 

 

 

SEM-foto van C. subprotumidum waarop het bekorrelingspatroon nog beter is te zien.