Sieralg van de maand
april 2022

Closterium directum

Cl. directum is een gemiddeld grote Closterium-soort met zwak gekromde tot bijna rechte cellen die vanaf het midden naar de toppen slechts weinig versmallen. Hij behoort tot de groep van soorten met een gestreepte en van gordelbanden voorziene celwand. Een belangrijk kenmerk is gelegen in de vorm van de polen: vaak enigszins teruggebogen en eindigend in een breed afgeronde top. In Nederland komt Cl. directum verspreid voor in oligotrofe, zure vennen en veenpoelen.

Closterium directum
Foto © Alfred van Geest

Closterium directum. Let op de zwak gekromde cel die maar weinig versmalt vanuit het midden naar de toppen.

Celafmetingen (L x B): ca 300 x 20 µm


Closterium directum. Middenregio van een cel waarop de longitudinale streping van de celwand is te zien alsmede een brede gordelband, links en rechts begrensd door een dwarse ringlijn.


Foto © Alfred van Geest

Closterium directum. Detail van celuiteinde met een breed afgeronde apex en een eindvacuole waarin een enkel, samengesteld kristal.