Cosmarium biretumFoto © Marien van Westen

Cosmarium biretum. Let op de gedilateerde top van de celsinus alsmede de fijn gegranuleerde celwand. Omtrek van de semicellen is bij deze cel rechthoekig tot enigszins vijfhoekig.

Celafmetingen (L x B): 47 x 48 µm

 

 

Sieralg van de maand
februari 2022

Cosmarium biretum

Cosmarium biretum lijkt wel wat op C. reniforme. De top van de celsinus (bij de isthmus) is duidelijk verwijd hetgeen bijdraagt aan een min of meer niervormige omtrek van de semicellen. De vorm van de semicel kan overigens nogal variëren: van niervormig tot bijna rechthoekig of vijfhoekig.
Een ander verschil ten opzichte van C. reniforme ligt in de grootte en rangschikking van de celwandkorrels. Waar de granula bij C. reniforme relatief grof zijn en gerangschikt in zeer regelmatige lengterijen, zijn die bij C. biretum fijner en anders geordend. Tenslotte worden de semicellen van C. biretum gemarkeerd door een krachtige centrale opzwelling, een opzwelling die ontbreekt bij C. reniforme. In Nederland komt C. biretum verspreid voor in meso-eutrofe, neutraal-alkalische wateren. De gladwandige, breed-elliptische zygospore, gelijkend op die van C. reniforme, werd slechts een enkele keer gevonden.

mouse over Cosmarium biretum
mouse over foto's © Alfred van Geest

Een andere cel van C. biretum met een meer niervormige omtrek van de semicellen.

mouse-over: Cel van C. biretum in top-aanzicht. Let op de geprononceerde middenopzwelling.

Lege cel van C. biretum waarop het patroon van celwandbekorreling is te zien.

 

C. biretum SEM-afbeelding

Zygospore van C. biretum met aanhangende lege gametangiumcellen.