Cel van Staurastrum furcatum, gefotografeerd in één enkel focusvlak, waaraan 2 (van de drie) mediane uitsteeksels, en 2 (van de 6) apicale uitsteeksels zijn te zien. Let op de gevorkte uiteinden van de stekels.

Celafmetingen (L x B, inclusief uitsteeksels): ca 35 x 30 µm

 

 

Sieralg van de maand
oktober 2014

Staurastrum furcatum

Zoals de naam aangeeft, wordt Staurastrum furcatum gekenmerkt door gevorkte uitsteeksels. Hij kan echter verward worden met een aantal andere soorten met een soortgelijke ornamentatie. Vergeleken met die soorten kan St. furcatum worden herkend aan het aantal uitsteeksels (bij triradiate semicellen: een apicale serie van 6 en een mediane serie van 3) alsmede aan het patroon van celwandbekorreling (namelijk beperkt tot de hoeken, niet zelden zelfs geheel ontbrekend). In Nederland komt St. furcatum verspreid voor in zure, oligotrofe vennen en hoogveenpoeltjes. Zygosporen (bolvormig, met lange, gevorkte stekels) worden maar zelden waargenomen.

Zygospore van St. furcatum. Let op de lange, gevorkte stekels.

 

Lege semicel van St. furcatum in top-aanzicht. Let op de 3 x 2 apicale uitsteeksels en 1 x 3 mediane uitsteeksels (slechts vaag te zien).

St. furcatum var. aciculiferum. Bij deze variëteit zijn de apicale uitsteekselsgereduceerd tot korte, enkelvoudige stekels.

Lege cel van St. furcatum (var. aciculiferum) waarop aan de hoeken enkele concentrische series kleine granula zijn te zien (op de flanken ontbreken zulke granula)