Sieralg van de maand
januari 2022

Closterium baillyanum

Cl. baillyanum wordt gekenmerkt door zwak gekromde tot bijna rechte cellen, in het midden met parallele zijden, naar de polen toe iets vesmallend. De apices zijn breed afgeknot en vaak enigszins teruggebogen. De celwand is zonder gordelbanden en zonder longitudinale streping. Bij sterkere vergroting is een onregelmatige punktering van de wand te zien, speciaal aan de polen die doorgaans bruinig gekleurd zijn. In Nederland komt Closterium baillyanum verspreid voor in mesotrofe plassen en veenpoeltjes.

Closterium baillyanum. Let op de zwak gekromde cel met breed afgeknotte toppen. Celwand zonder gordelbanden.

Celafmetingen (L x B): 360 x 30 µm

Cl. baillyanum, detail van celuiteinde. Let op de bruin gekleurde, iets teruggebogen top.

Cl. baillyanum, top van lege cel. Let op onregelmatige punktering van de celwand.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl. baillyanum. Een wat slankere celvorm die kan worden toegeschreven aan de var. alpinum.