Staurastrum heinerlianum
Mouse-over foto's © Alfred van Geest

Staurastrum heimerlianum. Let op de spoelvormige semicellen uitlopend in ongeveer evenwijdig georienteerde armen.

Celafmetingen (L x B): 16 x 30 µm

 

 

Sieralg van de maand
januari 2023

Staurastrum heimerlianum

Cellen van Staurastrum heimerlianum zijn doorgaans quadriradiaat, de hoeken uitgetrokken tot tamelijk lange armen. Semicellen zijn dwars spoelvormig met parallelle of zwak convergente armen die bekleed zijn met relatief forse stekels, gerangschikt in enkele concentrische series rond de armen. In Nederland is St. heimerlianum een zeldzame soort, recent aangetroffen in enkele oligo-mesotrofe plasjes in Drenthe


Foto © Alfred van Geest

Cel van St. heimerlianum in top-aanzicht die de quadriradiate configuratie laat zien. Let op de relatief forse stekels, gerangschikt in concentrische series rond de armen.

 

Foto © Marien van Westen

SEM-foto van St. heimerlianum in top-aanzicht
(maatstreep = 10 µm).


Mouse-over foto's © Alfred van Geest

Een andere cel van St. heimerlianum met wat kortere armen.

 

Foto © Marien van Westen

SEM-foto van St. heimerlianum in front-aanzicht.
(maatstreep =10 µm).