Euastrum ansatum. Cel in front-aanzicht. Let op de pyramidevormige omtrek van de semicellen, de diepe mediane insnijding van de apex, en de rudimentaire laterale lobben tussen basislobben en toplob. Chloroplast met één enkele, centrale pyrenoide.

Cel-afmetingen (L x B): 80 x 40 µm

Euastrum ansatum. Cel in zij-aanzicht. Let op de opzwelling, ongeveer in het midden van de semicellen.

Foto © Jan Šťastný

Een andere SEM-afbeelding van Eu.ansatum waarbij celwandporen tussen de scrobiculae zichtbaar zijn.

 

 

Sieralg van de maand
juni 2020

Euastrum ansatum

Eu. ansatum is een vrij grote Euastrum-soort uit de groep die gekenmerkt wordt door een diepe, nauwe mediane insnijding van de celtop. De semicellen zijn ongeveer pyramidevormig in omtrek, met concave laterale zijden.  Even boven de basale lobben is vaak een rudimentaire laterale lob ontwikkeld. Het semicelcentrum is enigszins opgeblazen en de basis van de semicel is gemarkeerd door een duidelijke knobbel net boven de isthmus. De chloroplast is voorzien van één enkele, centrale pyrenoide. In Nederland komt Euastrum ansatum vrij algemeen voor in allerlei zure, oligo- tot mesotrofe wateren.

Lege cel van Euastrum ansatum waarop de celwandporen zijn te zien, alsook de prominente supraishmale knobbel aan de basis van elke semicel.

Foto © Marien van Westen.

SEM-afbeelding van Euastrum ansatum waarbij de celwand met kleine scrobiculae zichtbaar is.