Cosmarium difficile. Let op de tamelijk geringe celafmetingen en de hexagonale omtrek van de semicellen.
Celafmetingen (L x B): 24 x 16 µm

 

 

Sieralg van de maand
mei 2019

Cosmarium difficile

C. difficile is een tamelijk kleine, gladwandige Cosmarium-soort met (in front-aanzicht) min of meer hexagonale semicellen. Het belangrijkste diagnostische kenmerk zit in de ordening van de celwandporen, namelijk in drie dwarsrijen: een aan de top, een in het midden en een aan de basis van elke semicel. Sterke vergroting van lege cellen toont een scrobiculaat karakter van de  celwand. Zygosporen zijn bolvormig en bezet met breed afgeronde, konische uitsteeksels.
In Nederland is C. difficile een tamelijk algemene soort van zwak zure, mesotrofe habitats. Zygosporen zijn alleen bekend vanuit het Winkelsven (2013).

Een andere cel van C. difficile waarop goed een centraal gelegen pyrenoide is te zien.

Lege cel van C. difficile waarop de transversale series van celwandporen zichtbaar zijn.

SEM-foto van C. difficile die een scrobiculate celwand geeft te zien alsook, in elke semicel, een apicale, een middelste en een basale serie van celwandporen.

Foto Hanny Kooijman- Van Blokland © IBED
Een SEM-foto van een andere cel van C. difficile waarop te zien is dat de celwandporen in de middelste reeks veel dichter op elkaar staan dan in de apicale en de basale reeks.

 

Zygospore van C. difficile. Let op de forse, breed afgeronde, konische knobbels.