Cosmarium margaritiferum. Let op de trapeziumvormige semicellen met afgeknotte toppen en iets convexe zijden.

Cel-afmetingen (L x B): 54 x 47 µm

 

 

Sieralg van de maand
september 2019

Cosmarium margaritiferum

C. margaritiferum is een middelgrote soort uit de groep van de korrel-Cosmaria. Semicellen zijn trapeziumvormig met een afgeknotte apex en zwak convexe laterale zijden. De celwandkorrels zijn vrij grof, gelijkelijk verdeeld en omgeven door markante porevelden (vooral goed te zien in het centrum van de semicellen). Zygosporen zijn bolvormig en voorzien van breed afgeronde, laag-konische uitsteeksels. In Nederlandkomt C. margaritiferum verspreid voor in mesotrofe vennen en veenpoeltjes. Zygosporen zijn slechts enkele keren aangetroffen, recentelijk (2013) in het Winkelsven bij Oisterwijk.

Cel van C. margaritiferum waarop de grove, gelijkelijk verdeelde celwandgranula zijn te zien.

 

Zygospore van C. margaritiferum gekenmerkt door breed afgeronde, laag-konische uitsteeksels. Let ook op de duidelijke porevelden in het centrum van een der lege gametangium-semicellen.


Foto © Jan Šťastný

SEM-foto van C. margaritiferum