Staurastrum tetracerum. Let op de vier divergente armen waarvan er hier slechts één in focus is, duidend op een gedraaide isthmus.

Celafmetingen (L x B): ca 30 x 30 µm

Andere foto van St. tetracerum die de torsie in de isthmus nog duidelijker laat zien.

 

 

Sieralg van de maand
november 2020

Staurastrum tetracerum

 St. tetracerum is een vrij kleine  Staurastrum-soort, gekenmerkt door een viertal divergente armen ontspringend aan de apicale hoeken van een komvormig tot rechthoekig semicellichaam. Zeer kenmerkend is de torsie van de isthmus tussen de twee semicellen als gevolg waarvan de vier armen slechts zelden gelijktijdig in focus zijn. Zowel semicellichaam als armen zijn voorzien van wijd uiteen geplaatste, spitse tandjes. In Nederland is Staurastrum tetracerum tamelijk algemeen in uiteenlopende meso- tot eutrofe  wateren.

SEM-foto van St. tetracerum

 

 

SEM-foto van St. tetracerum in meer detail. Let op de verspreide spitse tandjes op de celwand.