Cel van Actinotaenium silvae-nigrae. Vergeleken met Penium polymorphum zijn de chloroplastlijsten minder regelmatig van vorm. Gordelbanden komen niet voor.

Celafmetingen (L x B): ca 60 x 25 µm

 


sieralg van de maand
februari 2010

Actinotaenium silvae-nigrae

Actinotaenium silvae-nigrae (in de meeste flora's opgenomen als Penium silvae-nigrae) wordt vaak verward met Penium polymorphum (sieralgsoort van de vorige maand). De twee soorten hebben een vergelijkbare celvorm en -grootte, alsmede een celwand die gemarkeerd wordt door een patroon van lengtestrepen. Studies aan de ultractructuur van de celwand hebben echter uitgewezen dat de onderhavige sieralg van de maand een poretype vertoont dat kenmerkend is voor de familie Desmidiaceae, niet van de Peniaceae (Kouwets & Coesel 1984). Bijkomende verschillen tussen Actinotaenium silvae-nigrae en Penium polymorphum zijn gelegen in de vorm van de chloroplast, het voorkomen van gordelbanden en de aard van de lengtestrepen. In Nederland komt A. silvae-nigrae verspreid voor in zure, oligotrofe hoogveenpoeltjes.

Literatuur:

Kouwets, F.A.C. & Coesel, P.F.M., 1984. Taxonomic revision of the conjugatophycean family Peniacae on the basis of cell wall ultrastructure. — Journal of Phycology 20: 555- 562.

Lege cel van A. silvae-nigrae. Merk op dat de lengtestreping van de celwand zwakker en grover is dan die bij P. polymorphum.

SEM-foto van A. silvae-nigrae. De celwandstreping blijkt veroorzaakt door plooien in de celwand, niet door scherp gemarkeerde lijsten als bij P. polymorphum.

Detail van de middenregio van de cel. De celwandporen zijn gesitueerd in lengterijen tussen de plooien.

mouse-over:

Detail van de celtop. Slijmuitscheidingen door de celwandporen verlenen deze een ietwat korrelig uiterlijk. Merk op dat deze foto geen duidelijke celwandplooien laat zien, hetgeen suggereert dat dergelijke plooien wel eens een artefact zouden kunnen zijn, veroorzaakt door fixatie.