Staurastrum levanderi. Cel van Staurastrum levanderi in front-aanzicht. Let op het driehoekige semicellichaam en de slanke, armvormige uitsteeksels.
Celafmetingen: (L x B): 25 x 35 µm


Cel van Staurastrum levanderi in top-aanzicht. Let op de biradiate configuratie waarbij het semicellichaam vrij abrupt overgaat in de armen.Een slankere vorm van St. levanderi bekend als var. hollandicum.

 


Sieralg van de maand
juni 2023

Staurastrum levanderi


St. levanderi — een kleine, biradiate Staurastrum-soort met slanke armen — lijkt wel enigszins op St. chaetoceras (sieralg van november 2002). Waar celwandbekorreling bij St. chaetoceras echter nagenoeg beperkt is tot concentrische series rond de armen, vertoont St. levanderi een karakteristieke ornamentatie van het semicellichaam. In front-aanzicht zijn drie dwars-series van spitse granula te onderscheiden: een apicale, een sub-apicale en een isthmale serie. Voor een deel zijn deze granula tot kleine groepjes verenigd. In Nederland wordt St. levanderi incidenteel aangetroffen in het plankton van meso-eutrofe wateren.

SEM-foto van Staurastrum levanderi var. hollandicum in front-aanzicht.

St. levanderi (var. hollandicum). Let op de celwandornamentatie van het semicellichaam, bestaande uit een apicale, een sub-apcale en een isthmale serie van granula.