sieralg van de maand
januari 2005

Tetmemorus brebissonii

Net als bij Euastrum oblongum (onze sieralgsoort van de vorige maand) zijn de cellen van het geslacht Tetmemorus gekenmerkt door een diepe, gesloten apicale insnijding. In tegenstelling echter tot het geslacht Euastrum,  zijn Tetmemorus-cellen niet afgeplat, maar cylindrisch of spoelvormig (dus op dwarsdoorsnede bijna cirkelvormig in plaats van elliptisch-ruitvormig zoals bij Euastrum). Wereldwijd telt het geslacht Tetmemorus maar een handvol soorten. T. brebissonii onderscheidt zich van de andere soorten doordat de celwandporen niet gelijkmatig verspreid zijn. maar in duidelijke lengterijen zijn gerangschikt. In Nederland is T. brebissonii niet echt zeldzaam, maar wel strikt gebonden aan veenmoskussens in zure, oligotrofe vennen en hoogvenen.

 

 

Tetmemorus brebissonii. Let op de cylindriche celvorm en de apicale insnijding die typisch zijn voor het geslacht Tetmemorus.

Celafmetingen (L x B): ca 130 x 25 µm

 

 

 

Foto links:

Lege cel van Tetmemorus brebissonii waarop duidelijk de in lengterijen gerangschikte celwandporen te zien zijn.