Actinotaenium cucurbitinum. Let op de globaal ellipsvormige omtrek en de relatief forse dimensies.

Celafmetingen (L x B): 70 x 30 µm

 

 

Sieralg van de maand
oktober 2029

Actinotaenium cucurbitinum

De naam A. cucurbitinum roept associaties op met die van A. cucurbita. Niettemin zijn er enkele opvallende morfologische verschillen. Waar A. cucurbita gekenmerkt wordt door min of meer cylindrische cellen, zijn die bij A. cucurbitinum meer ellipsvormig. Waar de celwand van A. cucurbita gemarkeerd wordt door verdiepte porevelden die de wand een enigszins ruw uiterlijk verlenen, ontbreken zulke velden bij A. cucurbitinum. Tenslotte zijn cellen van A. cucurbitinum doorgaans duidelijk groter dan die van A. cucurbita. In Nederland is A. cucurbitinum een zeldzame soort van zure, oligotrofe vennen.

Dode cel van A. cucurbitinum (afkomstig uit dezelfde Nederlandse populatie als de vorige) waarbij aan de polen wat fijne, verspreide celwandporen zijn te onderscheiden.

Dode cel van A. cucurbitinum (uit een Tsjechische populatie) waaraan wat meer celwandporen zijn te zien.