Euastrum pulchellum. Merk op dat de semicellen visueel kunnen worden opgedeeld in een enigszins rechthoekig basaaldeel en een eveneens rechthoekig topdeel.

Celafmetingen (L x B): 35 x 28 µm


Lege cel van Eu. pulchellum die de bekorreling van de celwand toont.

 

 

Sieralg van de maand
november 2019

Euastrum pulchellum

Euastrum pulchellum lijkt op Eu. bidentatum maar heeft kleinere cellen. Voorts kan bij Eu.pulchellum de semicel op het oog worden opgedeeld in een min of meer rechthoekig basaaldeel en een eveneens rechthoekig topdeel waar bij Eu. bidentatum de semicel meer geleidelijk versmalt van basis naar top. Bovendien zijn bij Eu. pulchellum de celtoppen meer afgeknot (minder gewelfd) dan bij Eu. bidentatum. De centrale celwandornamentatie bestaat meestal uit een drietal wratten gerangschikt in een driehoek, met aan weerszijden van de bovenste wrat een tamelijk diepe celwandput. In Nederland komt Eu. pulchellum tamelijk algemeen voor in mesotrofe trilveenslenkjes, maar elders is deze soort zeldzaam.

SEM-foto van Eu. pulchellum waarop te zien is dat de centrale celwandornamentatie bestaat uit een drietal wratten, met aan weerszijden van de bovenste wrat een opvallende celwandput.