Closterium cynthia. Let op de sterk gekromde cel met breed afgeronde toppen, de gestreepte celwand en eindvauoles die elk één groot kristal bevatten.
Celafmetingen (L x B): ca 130 x 20 µm

 

 

Sieralg van de maand
november 2012

Closterium cynthia

Closterium cynthia wordt gekenmerkt door sterk gekromde cellen, een gestreepte celwand met een of twee gordelbanden en breed afgeronde tot enigszins scheef afgeknotte toppen. De zygospore is bolvormig en gladwandig. In Nederland is Cl. cynthia wijd verbreid in zwak zure, oligo-mesotrofe vennen, duinplassen en veenpoeltjes. Zygosporen worden slechts incidenteel waargenomen.

Dode, lege cel van Cl. cynthia. Let op de bruinige, gestreepte celwand die in het middendeel voorzien is van een brede gordelband.

Bolvormige, gladwandige zygospore van Cl. cynthia.