ctinotaenium pinicola
Foto © Marien van Westen

Actinotaenium pinicola. Let op de cylindervormige celomtrek met laterale zijden die nabij de toppen iets naar binnen buigen.

Celafmetingen (L x B): 21 x 8 µm

 

 

Sieralg van de maand
maart 2020

Actinotaenium pinicola

Cellen van A. pinicola* zijn nagenoeg cylindrisch in omtrek met meer of minder afgeknotte toppen en laterale zijden die nabij de celuiteinden doorgaans iets naar binnen buigen. In dat laatste kenmerk alsook in een wat minder slanke celvorm verschilt de soort van A. inconspicuum. Net als bij A. inconspicuum staan de celwandporen (met het lichtmicroscoop meestal nauwelijks zichtbaar) ver uiteen en zijn ze gerangschikt in enkele onregelmatige dwarsrijen. Zygosporen zijn onregelmatig polygonaal, waarbij de hoeken konisch zijn uitgetrokken. A. pinicola komt voor op vochtige tot bijna droge substraten. In Nederland is de soort slechts bekend van enkele vindplaatsen. Zygosporen werden pas kort geleden gevonden.

* Vaak taalkundig incorrect benoemd als ‘A. pinicolum’

Foto © Marien van Westen

Een andere cel van A. pinicola. Let op de stelloide chloroplasten.

 

SEM-foto van A. pinicola. Let op de fijne celwandporen, geplaatst in onregelmatige dwarsrijen.

Zygospore van A. pinicola. Let op de onregelmatig polygonale vorm.