Sieralg van de maand
oktober 2021

Closterium attenuatum

Closterium attenuatum. Let op de grote celafmetingen, de zwakke kromming en de abrupte versmalling bij de polen.

Celafmetingen (L x B): 565 x 35 µm

Closterium attenuatum. Detail van het samengeknepen celuiteinde. Zie voor de vacuolaire granula ook Cl. moniliferum.

Cl. attenuatum is een grote, zwak gebogen Closterium-soort die wel wat lijkt op Cl. delpontei. Het belangrijkste verschil zit in de vorm van de celuiteinden: bij laatstgenoemde soort lopen de cellen geleidelijk toe naar de polen terwijl ze bij Cl. attenuatum abrupt versmallen op korte afstand van de top. Net als bij Cl. delpontei is de celwand duidelijk gestreept en vaak geel-bruin gekleurd. In Nederland is Closterium attenuatum een vrij zeldzame soort, vooral tegen te komen in mesotrofe trilveenslenkjes.

Closterium attenuatum. Detail van de middenregio waarop goed de streping van de celwand is te zien.