Euastrum insigne, gekenmerkt door vaasvormige cellen met een brede basis en een slanke nek.

Celafmetingen (L x B): 120 x 65 µm

 

 

sieralg van de maand
april 2010

Euastrum insigne

Euastrum insigne is een karakteristieke soort die nauwelijks met enige andere Europese Euastrum is te verwarren. De semicellen zijn vaasvormig met een brede basis en een lange, slanke, naar boven toe iets uitlopende hals. Aan de basis van de semicel bevindt zich een tweetal naar beneden gerichte, forse, conische uitsteeksels, contact makend met die van de andere semicel. De celwand vertoont markante porevelden die aan de uiteinden der lobben vaak korrelig zijn door uitgescheiden materiaal. Euastrum insigne is in ons land een zeldzame soort die slechts incidenteel wordt aangetroffen in zure, oligotrofe hoogveenpoeltjes.

Een andere cel van Eu. insigne waaraan goed de geprononceerde, conische uitsteeksels aan de basis van de semicellen zijn te zien.

Euastrum insigne in zij- en in top-aanzicht
Foto's © Koos Meesters (naar Oostenrijks materiaal) mouse-over

Cel van Eu. insigne in zij-aanzicht
mouse-over:
Cel van Eu. insigne in top-aanzicht

Euastrum insigne, dode, lege  cel
Foto's © Koos Meesters (naar Oostenrijks materiaal) mouse over
Lege cel van Eu. insigne waarop goed de afgetekende porevelden in de celwand zijn te zien

SEM afbeelding van Euastrum insigne, de linker cel in scheef zij-aanzicht, de rechter cel in front-aanzicht.