sieralg van de maand
mei 2004

Micrasterias truncata

Micrasterias truncata is verreweg de meest algemene van de in Nederland voorkomende Ridderkruis-soorten. Terwijl in uitgesproken zure, voedselarme watertjes op de Pleistocene zandgronden vooral de typevarieteit van M. truncata wordt aangetroffen, overheerst in de zwak zure en iets minder voedselarme trilveentjes van Holocene laagveengebieden de varieteit semiradiata, gekenmerkt door wijdere insnijdingen tussen de semicellobben. Daarnaast kunnen in Nederland incidenteel nog wel andere varieteiten worden aangetroffen.

Delende cel van Micrasterias truncata


foto links:

M. truncata var. semiradiata

Celafmetingen (L x B) ca 120 x 120 µm


Prof. Jacob Heimans, de grondlegger van het sieralgenonderzoek in Nederland, liet zich door Micrasterias truncata inspireren bij het ontwerpen van een embleem voor de (mede door hem geïnitieerde) Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (Heimans, 1916; Coesèl, 1997).

afbeelding links:

Ontwerp van een insigne geïnspireerd op Micrasterias truncata, het Ronde Ordekruis (uit Heimans, 1916)

 

Het insigne van de NJN: een gestileerde versie van Heimans’ ontwerp voor een club-insigne (uit Coesèl, 1997)

Literatuur

Heimans, J., 1916. De Ridderkruisen van Oisterwijk. — De Levende Natuur 21: 300-309.

Coesèl, M., 1997. De NJN, een gemeenschap van individualisten – De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. — Opulus Press, Leiden, 221 pp.