sieralg van de maand
november 2008

Cosmarium reniforme

Zoals de naam al aangeeft, wordt Cosmarium reniforme gekenmerkt door niervormige semicellen. De celwand is bezet met grove korrels, gerangschikt in regelmatige lengterijen. Opmerkelijk genoeg zijn de zygosporen, in tegenstelling tot de vegetatieve cellen, volmaakt gladwandig. C. reniforme is een algemene soort met een wijde ecologische amplitude, voorkomend in zowel mesotroof-zure als alkalisch-eutrofe wateren. Zelfs in brakke wateren kan hij worden aangetroffen. Zygosporen, daarentegen, zijn zeldzaam.

 

Cosmarium reniforme, gekenmerkt door niervormige semicellen en een grove bekorreling.

Celafmetingen (L x B): ca 60 x 50 µm


SEM-foto van C. reniforme. Merk op dat de celwandgranula zijn gerangschikt in regelmatige lengterijen (en tevens in schuin-kruiselingse rijen).

mouse-over:

Detail van de celwand waarop te zien is dat elke korrel wordt omgeven door een zestal celwandporen.

  

Zygospore van C. reniforme.