Closterium angustatum. Merk op dat de cel slechts zwak gebogen is, met een brede gordelband in het middengedeelte en capitate uiteinden.

Celafmetingen (L x B): 480 x 26 µm

 

 

 

Sieralg van de maand
juli 2011

Closterium angustatum

Cellen van Closterium angustatum zijn maar zwak gebogen, in het middendeel met parallelle randen, naar de uiteinden toe slechts weinig vernauwd. De toppen zijn afgerond-geknot en doorgaans iets opgezwollen (capitaat). De celwand is gemarkeerd door een of meer gordelbanden en duidelijke lengterichels die ver uiteen staan. Cl. angustatum is kenmerkend voor zure, oligo-mesotrofe hoogveen- en heidepoelen. In Nederland is de soort tegenwoordig uitgesproken zeldzaam.

 

Detail van het middendeel waarop longitudinale chloroplastlijsten zijn te zien die de celwandrichels grotendeels maskeren.

Detail van het middendeel van een dode, lege cel waarop duidelijk de longitudinale celwandrichels zijn te zien.