Cel van Cosmarium portianum. Let op de niervormige semicellen en de verlengde isthmus.

Celafmetingen (L x B): 38 x 31 µm

Cel van C. portianum in zij-aanzicht.

 

 

Sieralg van de maand
april 2014

Cosmarium portianum

C. portianum is een gemiddeld-grote korrel-Cosmarium die gemakkelijk te herkennen is aan de niervormige semicellen en de duidelijk verlengde isthmus.
De celwandgranula zijn gerangschikt in regelmatige lengte- en dwarsrijen. De bolvormige zygospore is voorzien van stomp-conische uitsteeksels. In Nederland komt C. portianum verspreid voor in mesotrofe trilveenslenkjes en heidevennen. Zygosporen zijn pas een paar keer gevonden.

Een andere cel van C. portianum waarop de regelmatige rangschikking van de celwandgranula is te zien.

SEM-foto van C. portianum. Let op de regelmatige lengte- en dwarsrijen van celwandgranula.

Cel van C. portianum in top-aanzicht. De semicellen zijn breed elliptisch in omtrek.

Zygospore van C. portianum. Let op de forse, stomp-conische uitsteeksels.