Cel van Cosmarium denboeri in top-aanzicht. Let op de krachtige, mediane opzwelling van de semicel.

Cel van Cosmarium denboeri in front-aanzicht. Let op de elliptische semicellen met iets uitgetrokken apex.

Celafmetingen (L x B): 20 x 20 µm

 

 

Sieralg van de maand
februari 2016

Cosmarium denboeri

C. denboeri is een kleine, onopvallende Cosmarium-soort. De cellen zijn ongeveer even lang als breed, met een diepe sinus die zich doorgaans halverwege opent. De semicellen zijn elliptisch-oblong in omtrek, meestal met een iets uitgetrokken apex. Het centrum van de semicel is abrupt opgezwollen en bekleed met een groepje korrels. Aan de rand van de semicel en ook iets daarbinnen zitten verspreide, puntig toelopende korrels/tandjes. C. denboeri (vernoemd naar onze webmaster, Kees den Boer) werd pas kort geleden beschreven*, maar blijkt in Nederland wijd verspreid in het plankton van eutrofe, alkalische wateren.

* Meesters, J. & Coesel, P.F.M., 2007. Cosmarium denboeri: een nieuwe, planktonische sieralgsoort met een potentieel groot verspreidingsgebied. Gorteria 32: 144-147.

Dode cel van Cosmarium denboeri waarop goed de uitgetrokken toppen en getande randen zijn te zien.

SEM-foto van Cosmarium denboeri waarop de celwandsculptuur in detail te zien is.