3-Radiate cel van Staurastrum controversum in front-aanzicht. Let op de convergente armen en de ongelijkgrote stekels op de celwand.

Celafmetingen (L x B): 25 x 35 µm

 

 

Sieralg van de maand
september 2015

Staurastrum controversum

Deze soort behoort tot de grote groep van Staurastra die gekenmerkt wordt door armvormige uitsteeksels. Bij cellen van St. controversum zijn, in front-aanzicht, de armen doorgaans sterk convergerend en in top-aanzicht klokwijs gebogen. De celwand is bezet met ongelijkgrote tanden en stekels. Aan de basis van elke arm zitten aan de dorsale zijde meestal een paar extra grote, gevorkte stekels. St. controversum is kenmerkend voor zure, oligotrofe wateren. In Nederland wordt de soort slechts incidenteel waargenomen in heidevennen en hoogveenpoelen.

3-Radiate cel van Staurastrum controversum in top-aanzicht. Let op de klokwijs afgebogen armen. 

3-Radiate cel van Staurastrum controversum in top-aanzicht waarop de gevorkte stekels aan de basis van de armen zijn te zien.

Andere cel van St. controversum die eveneens een grote, bifurcate stekel op de overgang van semicellichaam en arm te zien geeft.

Multifocaal filmpje van een 4-radiate cel van Staurastrum controversum waarop de sterk convergerende armen zijn te zien, elk met aan het uiteinde een viertal forse stekels.