Cel van Staurastrum vestitum in front-aanzicht. Let op de convergerende armen en de weelderige ornamentatie met (gevorkte) stekels.

Celafmetingen (L x B, inclusief stekels): ca 40 x 50 µm

 

 

Sieralg van de maand
februari 2013

Staurastrum vestitum

S. vestitum behoort tot de grote groep Staurastra die gekenmerkt wordt door armvormige uitsteeksels. In front-aanzicht zijn de semicellen min of meer spoelvormig, met tamelijk korte, stevige armen die omlaag zijn gekromd in lijn met de apex van het semicellichaam. De celwand is geornamenteerd met korrels, wratten en stekels.

3-stralige cel van Staurastrum vestitum in top-aanzicht. Let op de intramarginale en de marginale series (gevorkte) stekels aan elk der semicelzijden. De twee marginale stekels in het midden van elke zijde zijn duidelijk langer de overige.

 

 

 

In top-aanzicht zijn de semicellen 3-4-stralig, aan de zijden bekleed met een marginale en een intramarginale serie van wratten of stekels, waarbij de marginale stekels in het midden van elk der zijden duidelijk groter zijn dan de overige. S. vestitum is karakteristiek voor zure, oligo-mesotrofe wateren. In Nederland is het een zeldzame soort in vennen.