Celdraad van Sphaerozosma filiforme. Let op de trommelstokvormige apicale uitsteeksels waarmee de cellen onderling zijn verbonden. Tussen de apicale uitsteeksels van sommige cellen is een dun dwarsdraadje te zien, voorstellende het grensvlak van slijmkussens gevormd vanuit de aangrenzende cellen.

Celafmetingen (L x B, exclusief uitsteeksels): 12-14 x 13-15 µm

 

 

Sieralg van de maand
oktober 2010

Sphaerozosma filiforme

Sphaerozosma is een draadvormig sieralggenus met Cosmarium-achtige cellen die gekenmerkt worden door een tweetal trommelstokvormige, apicale uitsteeksels die zodanig zijn geplaatst dat een van beide de voorkant van de buurcel kan overlappen, de andere de achterzijde. In tegenstelling tot Sphaerozosma vertebratum staan de twee apicale uitsteeksels bij Sphaerozosma filiforme* vrij ver uiteen. Vaak zijn de filamenten sterk getordeerd. Sph. filiforme is kenmerkend voor zwak zure, mesotrofe poeltjes. In Nederland is de soort uiterst zeldzaam. Afgelopen juli werd hij, na ruim 60 jaar niet te zijn waargenomen, gevonden in een petgat in De Weerribben.

* ook bekend als Onychonema filiforme

Een ander exemplaar van Sphaerozosma filiforme, met getordeerd filament

SEM-foto van enkele cellen van Sphaerozosma filiforme waarop te zien is dat de celwandporen zijn gerangschikt in transversale rijen (twee per semicel).

SEM-foto van Sphaerozosma filiforme. Let op de ver uiteenstaande apicale uitsteeksels (met ertussen een strook  gelatineus materiaal).