Een kort filament van Sphaerozosma vertebratum. Let op de kort-staafvormige uitsteeksels tussen aangrenzende cellen.

Celafmetingen (L x B) : 17 x 20 µm

 

 

sieralg van de maand
mei 2007

Sphaerozosma vertebratum

Net als Spondylosium is Sphaerozosma een draadvormig genus, opgebouwd uit Cosmarium-achtige cellen. Het verschil met Spondylosium zit in de aanwezigheid van een tweetal staafvormige uitsteeksels aan de top van elke semicel. Via deze uitsteeksels zijn de cellen onderling verbonden tot kortere of langere draadvormige kolonies. Bij de soort Sphaerozosma vertebratum (*) zijn de apicale uitsteeksels, gesitueerd nabij het midden van de apex, slechts kort en kunnen zelfs over het hoofd worden gezien. Het betreft hier een voor Nederland zeer zeldzame soort die in 2005/2006 werd aangetroffen in het ven ‘De Banen’ bij Weert.

(*) Latijnse woord 'vertebra' = wervel

Nog twee draadfragmenten van Sphaerozosma vertebratum. Op deze foto zijn de apicale uitsteeksels nauwelijks te zien.