Roya closterioidesFoto © Henk Schulp

Cel van Roya closterioides. Let op de enkelvoudige, plaatvormige chloroplast met een uitsparing in het midden.

Celafmetingen (L x B): 98 x 3 µm

 

 

Sieralg van de maand
februari 2012

Roya closterioides

Zoals de naam al aangeeft, lijkt Roya closterioides op bepaalde vertegenwoordigers van het genus Closterium, speciaal op enkele kleine, slanke, nauwelijks gebogen soorten. Hij kan echter herkend worden aan de enkelvoudige, plaatvormige chloroplast met in de middenregio een uitsparing die ruimte biedt aan de excentrisch gelegen kern. De cellen zijn nagenoeg recht (maar wat variabel van vorm) en lopen vanuit het midden geleidelijk toe naar de rondhoekig afgeknotte toppen. Roya closterioides werd pas recent beschreven (Coesel 2007), maar is ondertussen in diverse mesotrofe heide- en duinplassen in ons land gevonden. Vanwege de relatief kleine afmetingen en de zeer dunne celwand kan hij gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

Roya closterioides Foto © Henk Schulp

Twee andere cellen van Roya closterioides (met een leeg huisje van het goudwier Dinobryon er tussenin) Let op de wat variabele celvorm.

 

Literatuurverwijzing:

Coesel, P.F.M., 2007. Taxonomic notes on Dutch desmids IV: new species, new names, new combinations. Systematics and Geography of Plants 77: 5-14.