Euastrum pseudotuddalense. Let op de kleine celdimensies en semicellen die opgebouwd zijn uit een min of meer rechthoekige toplob die abrupt overgaat in de meer afgeronde basislobben.

Celafmetingen (L x B): 16 x 14 µm

 

 

Sieralg van de maand
augustus 2013

Euastrum pseudotuddalense

Eu. pseudotuddalense is een kleincellige, weinig bekende Euastrum-soort die gemakkelijk is te verwarren met enkele andere, soortgelijk gevormde taxa waarvan enkele vermoedelijk onderling identiek moeten worden geacht (Coesel & Van Westen 2013). Wat betreft zijn geografische verspreiding is Eu. pseudotuddalense (evenals zijn vermoedelijke verwanten) geconcentreerd in
arctisch-alpiene streken. Qua morfologie en celafmetingen lijkt Eu. pseudotuddalense wel wat op Eu. binale, met name op diens algemene en wijd verspreide var. gutwinskii. Hij verschilt daarvan door het ontbreken van laterale lobben (er zijn alleen apicale en basale semicellobben te onderscheiden) en een sterker geprononceerde centrale knobbel. Waar Eu. binale var. gutwinskii wordt gekenmerkt door semicellen met een trapezium-pyramidevormige omtrek, bestaan die bij Eu. pseudotuddalense uit een min of meer rechthoekig basaaldeel dat scherp gescheiden is van een vergelijkbaar, maar kleiner, rechthoekig topdeel. In Nederland is Eu. pseudotuddalense alleen bekend vanuit de provincie Drenthe (de koudste provincie van Nederland!) waar hij lokaal vrij algemeen blijkt in mesotrofe, zwak zure poelen op zandbodem.

SEM-foto van Eu. pseudotuddalense in front-aanzicht. Let op de scrobiculate celwand en de verspreide granula bij de semicellobben.

SEM-foto van Eu. pseudotuddalense in top-aanzicht. Let op de prominente centrale knobbel.