Cel van Micrasterias rotata. Let op de geleidelijke verwijding van de mediane insnijding van de toplob en op de uitgerande lobjes aan de laterale zijden.

Celafmetingen (L x B): ca 280 x 250 µm

 


sieralg van de maand
juni 2005

Micrasterias rotata

Micrasterias rotata kan worden verward met enkele andere soorten uit dit geslacht, zoals M. thomasiana en M. fimbriata. Het verschil met M. thomasiana zit ondermeer in de vorm van de mediane insnijding van de toplob (relatief nauw en scherp begrensd bij M. thomasiana, geleidelijk verbreed bij M. rotata), terwijl het verschil met M. fimbriata vooral te vinden is in de buitenste begrenzing van de kleinste zijlobjes (gestekeld-getand bij M. fimbriata, ondiep uitgerand bij M. rotata).

Hoewel M. rotata geldt als een van de algemenere Micrasterias-soorten, is haar verspreiding in Nederland sterk teruggedrongen als gevolg van grootschalige vernietiging van de natuurlijke habitat. Tegenwoordig is ze nog slechts verspreid aan te treffen in mesotrofe vennen, veengaten en trilveenpoeltjes.

Cel van M. rotata waarop vooral de chloroplaststructuur goed tot uiting komt: een tweetal longitudinale verdikkingslijsten in elk der toplobben, alsmede een groot aantal verspreide, bolvormige pyrenoiden.

 

 

Gestekelde zygospore van Micrasterias rotata.

Detail van zygospore waarbij enkele stekels met een haakvormig uiteinde te zien zijn.

zie ook

"Het proces van de ongeslachtelijke voortplanting" waarbij o.a. een zich delende Micrasterias rotata wordt getoond