Micrasterias fimbriata, met in elk der semicellen een grote chloroplast die mediaan voorzien is van een tweetal longitudinale verdikkingslijsten.Voorts zijn oplichtende bolvormige pyrenoiden zichtbaar

Afmetingen (L x B): ca 240 x 220 µm

 


Sieralg van de maand
juli 2003

Micrasterias fimbriata

Micrasterias fimbriata behoort tot onze zeldzamere sieralgsoorten. De meeste kans om haar aan te treffen is in de matig voedselarme trilveenpoeltjes van N.W.-Overijssel en de Vechtstreek, maar ook daar is ze verre van algemeen. Bij oppervlakkige beschouwing gelijkt ze wel wat op de veel gewonere soort Micrasterias rotata, maar ze maakt een verfijndere indruk doordat de lobben aan de periferie van de cel dieper zijn uitgerand. Op de de basale en apicale hoeken van de semicel zijn deze uitrandingen zo diep dat zelfs sprake is van kromme doorntjes. 

Het hier afgebeelde exemplaar werd in 1999 door Henk Schulp gevonden in het ven ‘De Banen’ bij Weert, een ven dat na restauratie een veelbelovende opbloei van de sieralgenflora kende (Coesel 1998),  maar helaas de laatste jaren weer aan biodiversiteit lijkt in te boeten.

Een zich delende Micrasterias fimbriata

literatuur:

Coesel, P., 1998. De sieralgenflora van De Banen: een nieuwe start. Natuurhistorisch Maandblad 87: 214-218