sieralg van de maand
september 2002

Micrasterias thomasiana

Micrasterias thomasiana behoort in Nederland tot de meest voorkomende Ridderkruis-soorten. Meestal betreft het de varieteit notata, die zich van de nominale varieteit (typevarieteit) onderscheidt door een minder geprononceerde celwandsculptuur. Met name de vleugelvormige uitwassen ter weerszijden van de isthmus, aan de basis van de semicellen, zijn bij de varieteit notata slechts in zeer gereduceerde vorm terug te vinden. De nominale varieteit, waar genoemde vleugelvormige uitstulpingen wl goed ontwikkeld zijn (zie foto's) blijkt een wat voedselarmer, zuurder milieu te prefereren dan var. notata en is in Nederland vrij zeldzaam. Volgens de flora van Ruzicka (1981) is M. thomasiana in heel midden Europa tamelijk algemeen. Toch blijkt dat niet het geval. In een met sieralgsoorten rijk bedeeld, 640 vierkante km groot reservaat in westelijk Bohemen zou M. thomasiana als een bedreigde soort moeten worden beschouwd (Trojankova 2002)..

celafmetingen (L x B): ca. 250 x 230 µm

Literatuur:

Ruzicka, J., 1981. Die Desmidiaceen Mitteleuropas. Band 1, Lief. 2. - E. Schweizerbart, Stuttgart.

Trojankova, K., 2002. Desmids from the Slavkovsky Les preserved area in western Bohemia, Czech Republic. - Abstracts 4th Symposium Biology and Taxonomy of Green Algae, Smolenice, p.86.