maten (L x B):
ca. 70 x 10 µm

 

 

sieralg van de maand
december 2002

Tortitaenia closterioides*

Determinatie van de hierbij afgebeelde sieralg tot het geslacht Tortitaenia Brook 1998 is slechts mogelijk in levende toestand, want ze berust voor een belangrijk deel op de chloroplaststruktuur en de mogelijke aanwezigheid van een rood (carotenoid) pigment. Haar soortsnaam dankt deze soort aan de oppervlakkige gelijkenis met sommige Closterium-soorten. Ze werd pas recentelijk (Coesel 2002) als nieuwe soort beschreven en wel uit de centrale vennenreeks bij Oisterwijk waar ze de laatste jaren veelvuldig is aangetroffen. Mogelijk is de soort vroeger foutief benoemd als Closterium cornu of Closterium navicula. Het is zelfs niet uitgesloten dat bepaalde zygospore-afbeeldingen van laatstgenoemde soort (zie bv. Ruzicka 1977, t.6: 11) in werkelijkheid op T. closterioides betrekking hebben.

Literatuur: