5-stralige cel van S. sexcostatum in front-aanzicht. Let op de korte, dikke armpjes, met een krans van zo'n 7 konische granula op het afgeknotte uiteinde.

Celafmetingen (L x B): 36 x 38 µm

6-stralige cel van S. sexcostatum in front-aanzicht.

 Sieralg van de maand
december 2011

Staurastrum sexcostatum

Van de talrijke Staurastrum-soorten met armvormige uitsteeksels is S. sexcostatum relatief gemakkelijk te herkennen. De armen zijn gedrongen, met abrupt afgeknotte uiteinden en geornamenteerd met enkele concentrische series forse, konische granula. Series van soortgelijke granula, doorgaans vergroot tot uitgerande wratten, strekken zich uit over de semicel-apex. Aan de basis van de semicel is een rond de isthmus gesitueerde krans van kleinere granula te zien. In top-aanzicht zijn de semicellen 5- tot 7-stralig en geornamenteerd met gekromde series intramarginale granula die de contouren van de semicel volgen. In Nederland komt de soort verspreid voor in zwak zure, mesotrofe vennen.

5-stralige cel van S. sexcostatum in top-aanzicht. Let op de series van (uitgerande) intramarginale granula die de omtrek van de semicel volgen.

 

Lege, 6-stralige semicel van S. sexcostatum in top- en in isthmus-aanzicht. Let op de krans van granula rondom de isthmus.