Cel van Staurastrum echinatum in front-aanzicht. Let op de wijd geopende sinus en de dicht opeenstaande, deels gevorkte, doorn-achtige stekels.

Celafmetingen (L x B, inclusief stekels): 36 x 33 µm

 


Sieralg van de maand
december 2014

Staurastrum echinatum

St. echinatum is een gestekelde sieralgsoort die kan worden verward met een aantal andere Staurastrum-soorten. Karakteristieke aspecten zijn de wijd geopende sinus en de dicht opeeenstaande, tamelijk korte, doorn-achtige stekels.
Vaak is een deel hiervan gevorkt en is er sprake van een extra grote stekel op de basale hoeken van de semicel die schuin naar beneden (richting sinus) is gericht. Zygosporen zijn onregelmatig bolvormig en voorzien van korte, stevige stekels die twee- tot drievoudig zijn gevorkt. St. echinatum is kenmerkend voor zure, oligotrofe (maar licht minerotrofe) veenpoelen. In Drenthe komt de soort verspreid voor, elders in Nederland is hij zeer zeldzaam. Zygosporen werden pas zeer onlangs voor het eerst beschreven (Van Westen & Coesel 2014).

Lege cel van Staurastrum echinatum in achter-aanzicht. Let op de extra grote, convergente stekels bij de basale hoeken.

 

Lege semicel van Staurastrum echinatum in top-aanzicht. Let op de rijen gevorkte stekeltjes.


 

Zygospore van Staurastrum echinatum. Let op de forse, 2-3-voudig gevorkte stekels.

 

Literatuur:

Van Westen, W. & Coesel, P.F.M., 2014. Taxonomic notes on Dutch desmids VI (Streptophyta, Desmidiales): new species, newly described zygospores. — Phytotaxa 166: 285-292.