Staurastrum furcigerum

Cel van Staurastrum furcigerum, omgeven door een scherp begrensd slijmkapsel (met een radiaire, fibrillaire struktuur).

Afmetingen (L x B): ca 70 x 70 µm

 

 

sieralg van de maand
oktober 2004

Staurastrum furcigerum

Staurastrum is een ‘kunstmatig’ genus, d.w.z. omvat een aantal onderling weinig verwante soortengroepen. S. furcigerum behoort tot een groep die gekenmerkt wordt door een cellichaam van waaruit in drie of meer richtingen kortere of langere armen steken. De armen ontspruiten bij S. furcigerum op twee verschillende hoogtes uit het semicellichaam. Ze zijn betrekkelijk kort en rondom voorzien van kransgewijs geplaatste tandjes, met aan het uiteinde een paar extra grote tanden. De soort is in Nederland niet zeldzaam in matig voedselarme, niet te zure wateren. Vooral in petgaten in het Vechtplassengebied en NW-Overijssel is ze plaatselijk vrij algemeen.

Een andere cel van St. furcigerum.

Staurastrum furcigerum in top-aanzichtFoto © Alfred van Geest

Cel van St. furcigerum in top-aanzicht. Let op de driestralige configuratie.