Een kort draadje van Teilingia granulata. Let op de granula aan elk van de celtoppen (alleen de voorste twee van de vier granula zijn zichtbaar) en aan de laterale zijden.

Celafmetingen (L x B): 10 x 13 µm.

 


sieralg van de maand
augustus 2007

Teilingia granulata

Het draadvormige genus Teilingia lijkt veel op het genus Spondylosium. Het enige verschil zit in de aanwezigheid — bij Teilingia — van een viertal knobbelachtige granula op de bovenzijde van elke semicel. Deze, in top-aanzicht van de cel in een rechthoek geplaatste,   granula ontbreken bij Spondylosium. Vaak echter zijn genoemde uitsteeksels slecht ontwikkeld en dan is het onderscheid met sommige Spondylosium-soorten uiterst lastig. Bij Teilingia granulata zijn, naast de apicale granula, ook nog granula aan de laterale zijden van de semicel te onderscheiden. Het betreft een in ons land vrij algemene soort, te vinden in allerlei matig voedselarme wateren, zowel zuur als alkalisch.

Cellen van T. granulata (zwaar geïnfecteerd door een parasitaire schimmel) waarop de celwandgranula duidelijk te zien zijn (fasecontrast-opname).