Cel van Cosmarium ovale. Let op de pyramidale omtrek van de semicellen, de conische granula aan de rand en de aanzienlijke celgrootte.

Celafmetingen (L x B): 225 x 130 µm.

 

 

sieralg van de maand
augustus 2009

Cosmarium ovale

Cosmarium ovale is een van de meest aansprekende Cosmarium-soorten. De grote cellen (tot meer dan 200 micrometer lang) kunnen niet verward worden met die van enige andere Europese vertegenwoordiger van dit geslacht. De semicellen zijn pyramidaal in omtrek en gemarkeerd door marginale en intramarginale series van conische granula. De chloroplast bestaat uit een viertal wandstandige platen die elk een aantal kleinere pyrenoiden insluiten. In Nederland is C. ovale slechts bekend uit enkele mesotrofe vennen waarbij de waarnemingen dateren uit de eerste helft van de vorige eeuw (bijgaande foto's zijn alle naar Tsjechisch materiaal).

Lege semicel van C. ovale met grote celwandporen in het centrum en conische granula nabij de rand

Optische doorsnede door een cel van C. ovale die goed de structuur van de chloroplast (wandstandige platen met pyrenoiden) laat.zien. In het binnenste van de semicel (de vacuole) bevindt zich een accumulatie van kristallen.

SEM afbeelding van Cosmarium ovale.