Euastrum ventricosum. Merk op dat de cel globaal lijkt op die van Eu. crassum, maar wat kleiner en compacter is.

Celafmetingen (L x B): ca 100 x 60 µm

 

 

Sieralg van de maand
augustus 2015

Euastrum ventricosum

Euastrum ventricosum lijkt veel op Eu. crassum en is daar vemoedelijk nauw mee verwant. Vergeleken met die soort heeft Eu. ventricosum wat kleinere cellen, met een lagere lengte/breedte verhouding. Een bijkomend verschil zit in de aanwezigheid van een tweetal tumorachtige opzwellingen in het middendeel van de semicel die bij Eu. crassum niet of nauwelijks zijn ontwikkeld. Eu. ventricosum heeft een overwegend atlantisch-arctische verspreiding. Vroeger was de soort vanuit Nederland bekend, maar sinds de jaren dertig van de vorige eeuw is hij niet meer gevonden.

Cel van Eu. ventricosum waarop een gescrobiculeerde wand is te zien, met een grotere en diepere put in het centrum.

Foto © Koos Meesters (naar Iers materiaal)

Lege semicel van Eu. crassum (links) naast een cel van Eu. ventricosum (rechts) ter illustratie van het verschil in celgrootte van deze soorten.

SEM-foto van Eu. ventricosum die de wandsculptuur in meer detail weergeeft. Let op de twee groepen concentrische scrobiculaecirkels in het middendeel van de semicel die de markering vormen van tumor-achtige opzwellingen.