Euastrum crassum (var. crassum). Let op de diepe mediane insnijding van de toplob, de zwak ingebogen laterale zijden en een transversale serie van drie geprononceerde knobbels aan de basis van de semicel.

Celafmetingen (L x B): ca 150 x 75 µm

 

 

Sieralg van de maand
december 2012

Euastrum crassum

Euastrum crassum lijkt wel wat op Eu. oblongum, maar heeft minder sterk gedifferentieerde laterale zijden (namelijk slechts zwak ingebogen in plaats van diep ingesneden). Ook heeft deze soort andere ecologische eisen. Terwijl Eu. oblongum zijn optimale condities vindt in zwak zure, mesotrofe habitats, komt Eu. crassum bij uitstek voor in sterker zure, oligotrofe wateren, vooral in hoogveenpoelen met een geringe aanvoer van mineralen. In Nederland is dat type habitat grotendeels vernietigd en moet Eu. crassum beschouwd worden als een bedreigde Rode-Lijstsoort.

Cel van Euastrum crassum in zij-aanzicht. Let op de mediane opzweling van de semicel.

SEM-foto van Euastrum crassum. Let op de sterk gemarkeerde porevelden in de celwand en de extra grote, diepe put in het centrum van de semicel.

 

Cel van Euastrum crassum var. microcephalum, verschillend van de nominate variëteit door een kleinere, minder geprononceerde toplob.

 

SEM-foto van Eu. crassum var. microcephalum. De afgebeelde cel vertoont geen opvallende porevelden, maar wel een viertal diepe putten in het semicelcentrum, kenmerken die overigens niet karakteristiek zijn voor deze speciale variëteit, maar ook bij andere variëteiten zijn aan te treffen.