Euastrum gayanum. Let op de globaal trapeziumvormige semicellen met diep-concave laterale zijden en een wijde, V-vormige apicale inkeping.

Cel-afmetingen (L x B): 14 x 13 µm

Lege cel van Euastrum gayanum waarop de celwandsculptuur is te zien in de vorm van een centrale opzwelling en verspreide granula nabij de randen.

 

 

Sieralg van de maand
februari 2019

Euastrum gayanum

Eu. gayanum is een opvallend kleine, maar toch karakteristieke Euastrum-soort. De cellen zijn slechts iets langer dan breed en de semicellen zijn globaal trapeziumvormig met diep-concave laterale zijden tussen de afgeknotte basale lobben en de enigszins dilaterende apicale lobben. De apices zijn gemarkeerd door een wijde, V-vormige mediane inkeping. De semicellen zijn voorzien van een afgevlakte, centrale opzwelling en wat verspreide marginale en inframarginale granula. In Nederland komt Eu. gayanum verspreid voor in allerlei zwak zure, mesotrofe watertjes.

SEM-foto van Euastrum gayanum die de celwandsculptuur in detail toont.